Zapewniamy:

samochody ciężarowe specjalnie przystosowane do przewozu mebli i sprzętu

ekipę doświadczonych pracowników

odpowiednią ilość kartonów i materiałów pomocniczych do pakowania i bezpiecznego transportu
wyposażenia biurowego, dokumentów, akt, sprzętu komputerowego i innych przedmiotów

demontaż i ponowny montaż mebli

odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zaginięciem przenoszonego mienia

pełne ubezpieczenie wykonywanych usług

ddd